Sākums
Piedalieties
iskcon latvija projektu īstenošanā!

Vēdiskās literatūras izdošana

Ziedojums vēdiskās literatūras izdošanai
Ziedojums Aleksandra Hakimova grāmatu izdošanai
Ziedojums Bhakti Tīrtha Svāmī grāmatas Garīgais Kareivis 1 un 2 izdošanai
Ziedojums O.G.Torsunova grāmatu izdošanai
4

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TETEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TST TEST
null null
Kontakti (Gaurānanda dāsa): donation.krishna@gmail.com